Mahitos RZ F1

Индетерминантен едроплоден тип ‘Бииф“. Много успешен сорт поради високата си
продуктивност и високото качество на плодовете. Средно тегло на плода 250-300 гр.
Растението е жизнено, което гарантира добър завръз през сезона. Междувъзлията са
средно дълги.

HR: ToMV:0-2/Ff: A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.