Bielas

Високодобивен сорт с дълги (25-30 см), конични, островърхи кореноплоди и висока степен на устойчивост на болести. Растението има силен растеж. Подходящ за прясна консумация, както и за преработка. Много добра способност за съхранение. Вегитация около 180 дни от засяването (в условия на Централна Европа).

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.