Zarissima RZ F1

Този подобрен ранен сорт се характеризира със залагане на перфектни кръгли глави с искрящо зелен цвят и здрави листа, вегетация 54-62 дни, тегло 0,8 – 2 кг и подобрена устойчивост на полето. Препоръчва се всички типове ранно реколтиране.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.