Istarka Zn

Цинков дефицитен коректор.
СЪДЪРЖАНИЕ
Цинк (Zn) 10% т/т
ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно: 250-500 мл/100 л

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.