Kafom K

На база на калиев фосфит
СЪДЪРЖАНИЕ
Фосфор (P2O5) 30% т/т
Калий (K2O) 20% т/т
ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно: 150-300 мл/100 л Фертигация: 3-5 л/Ха

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.