Kafom Mg

На база на магнезиев фосфит.
СЪДЪРЖАНИЕ
Фосфор (P2O5) 40% т/т
Магнезий (MgO) 10% т/т
ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно: 100-300 мл/100 л Фертигация: 3-5 л/Ха

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.