Molibor extra

БИОСТИМУЛАНТ ЗА ЦЪФТЕЖА
MOLIBOR EXTRA стимулира процеса на възникване на цветен прашец и подобрява неговото качество, както и производството на по-голямо количество, съчетано с висококачествени,
по-жизнеспособни цветове.
СЪДЪРЖАНИЕ
Общ бор (В)
8% т/т
Молибден (Mo) 10% т/т
ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно:200-300 гр/100 л Фертигация:2.5-3 Kг/Ха

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.