Pazmanea RZ

Сорт, подходящ за отглеждане през късна есен и зима в оранжерия. Формира хубави глави
дори при тежките зимни условия и недостиг на светлина.

HR: Bl:16-35EU/Pb

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.