Silvinas RZ

Изключително стабилен със среден размер и бързо развиващ се сорт за лятно и есенно
отглеждане. Образува средни до едри глави с добро уплътняване. Не се препоръчва за лято.

HR: Bl:16-26,31,32EU/Nr:0/Pb

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.