Mineral RZ

Червена батавия салата за открито полско производство. Може да се използва целогодишно,
без да има риск от стрелкуване, както в условията на Средиземноморски, така и на Умерен
климат. Сортът е с изравнен червен цвят и отворен тип розетка, която не формира глава.

HR: Bl:16-35EU/Nr:0

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.