Voltron RZ

Компактна светлозелена, с блясък, отворен тип батавия за целогодишно отглеждане на
открито. Притежава отлична устойчивост срещу Fusarium и средна по размер салата, което го
прави популярен за достaвки на супермаркетите и търговските вериги.

HR: Bl:16-35EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.