Attiya RZ F1

Сорт, отличаващ се с превъзходно качество на плодовете. Плодовете имат искрящо червен
цвят, твърди и плоско кръгли. Средно тегло на плода 220-250 гр. Сортът не е чувствителен
към напукване. Attiya RZ има отворено, балансирано растение със средно къси
междувъзлия. Препоръчва се за пролетно отглеждане.

HR: ToMV:0-2/Ff: A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.