Eagle RZ F1

Много успешен и широко използван хибрид за късно пролетно и лятно отглеждане. Растението е изправено, с удължени листа .Поради бавното си развитие риска от стрелкуване е незначителен. Притежава потенциал за изключително високи добиви.

HR: Pfs:1-4,6-8,10,11,15 IR: Pfs:5,9,12-14,16,17

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.