Umagna RZ F1

Устойчив срещу Жълто листно завиване (TYLCV). Ранен сорт с много добри добиви.
Растението е средно жизнено, компактно и с дълги междувъзлия. Средно тегло на
плодовете 170-250 гр. наситено червени, твърди плодове и притежават много добри вкусови
качества. Препоръчва се за пролетно реколтиране.

HR: ToMV:0-2/Ff: A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.